L-305

  新款3分频全喷漆,6+15寸三分频高端升压电路电瓶箱,4寸子弹头高音80磁,6.5寸100磁,15寸140磁,功率500W,12V12A电池(天能品牌),全喷漆,高端U段话筒,可调频,带蓝牙,录音,收音,话筒优先,遥控,可支撑三脚架,音频输出功能(可串联)                  &n

产品特点

  新款3分频全喷漆,6+15寸三分频高端升压电路电瓶箱,4寸子弹头高音80磁,6.5寸100磁,15寸140磁,功率500W,12V12A电池(天能品牌),全喷漆,高端U段话筒,可调频,带蓝牙,录音,收音,话筒优先,遥控,可支撑三脚架,音频输出功能(可串联)                    实际尺寸:685*435*330         包装尺寸:750*480*405


参数