L-302

 新款3分频全喷漆,6+12寸高端升压电路电瓶箱,4寸子弹头头高音80磁,6.5寸100磁,12寸120磁,功率400W,12V12A电池(天能品牌),全喷漆,高端U段话筒,可调频,带蓝牙,录音,收音,话筒优先,遥控,可支撑三脚架,音频输出功能(可串联)                  &nbsp

产品特点

 新款3分频全喷漆,6+12寸高端升压电路电瓶箱,4寸子弹头头高音80磁,6.5寸100磁,12寸120磁,功率400W,12V12A电池(天能品牌),全喷漆,高端U段话筒,可调频,带蓝牙,录音,收音,话筒优先,遥控,可支撑三脚架,音频输出功能(可串联)                      实际尺寸:620*355*285      包装尺寸:710*415*375


参数